Những câu hỏi thường gặp


Auto Pivot

Tự Động Kết Nối Tín Hiệu

Colorbration (Hiệu chuẩn màu)

DisplayPort 1.2

DisplayPort Daisychain

Lưu ảnh/Dán ảnh

Cập Nhật Phần Mềm Màn Hình

Khác

Sạc điện qua USB

Tất cả hình ảnh hoặc video trong màn hình sản phẩm ở đây được mô phỏng chỉ nhằm mục đích trưng bày; chúng có thể không phải là hình ảnh hoặc video thực tế được hiển thị trong màn hình sản phẩm.